مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Linux Basic Dedicated Server - Intel Xeon 3360 (Quad Core)
2 GB DDR3 Memory
2 x 250 GB Hard Drive
10 TB Bandwidth
5 Dedicated IPs
FREE cPanel

Linux Standard Dedicated Server - Intel Xeon 3360 (Quad Core)
4 GB DDR3 Memory
2 x 250 GB Hard Drive
10 TB Bandwidth
5 Dedicated IPs
FREE cPanel

Linux Elite Dedicated Server - Intel Xeon 3450+ (Quad Core)
4 GB DDR3 Memory
2 x 250 GB Hard Drive
10 TB Bandwidth
5 Dedicated IPs
FREE cPanel

Linux Professional Dedicated Server - Intel Xeon 3470+ (Quad Core)
8 GB DDR3 Memory
2 x 500 GB Hard Drive
10 TB Bandwidth
5 Dedicated IPs
FREE cPanel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.223.123) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution